0אנשים תאריכים מיקומים אחר (אחר (שלא לימדנו
100
?מי היו המתיישבים הראשונים
חלוצים ציוניים
100
?באיזו שנה הוקמה
1882
100
?מאיפה היו המתיישבים הראשונים
אוקראינה, מולדובה ופולין
100
?מאיזה חלק מהתנ"ך מקור השם
ישעיהו
100
?כמה מדינות הן חלק מפורום-חמש עשרה
15
200
?מי היה מנהיג המתיישבים הראשונים
יצחק לייב גולדברג
200
?באיזו שנה הוכרזה כעיר
1950
200
?לכמה מגזרים מרכזיים הוא מחולק
4
200
?מאיזה ארגון היו המתיישבים המקוריים חלק
חובבי ציון
200
?מה הדירוג שלה בגודל הערים בישראל
היא הרביעית בגודלה
300
?מי היה סגן הקונסול הבריטי שקנה את האדמה
חיים אמזלג
300
?באילו חודשים יורד גשם
אוקטובר, מרץ
300
?מאיפה היו החלוצים שבנו את הבארות הראשונות
רוסיה
300
?איזו תנועה הגדילה את מספר המתנחלים
ביולים
300
?באיזו שנה נחשבה העיירה לחלק ממטרופולין תל אביב
2002
400
?מה הייתה האוכלוסייה כשקמה לראשונה
150
400
?באיזו שנות התחילה העיור
1950s
400
(מה המיקום שלה יחסית לתל אביב? (קילומטרים וכיוון
אשון לציון נמצאת 12 ק"מ דרומית לתל אביב
400
?מה הייתה הפעילות הכלכלית הנפוצה ביותר שלה כשהוקמה
חקלאות
400
?כמה מהאזרחים דוברי אנגלית
5%
500
?מי כתב חלק ממה שהפך להמנון הלאומי של ישראל
נפתלי אימבר
500
?באיזו שנה הוקמה ההסתדרות הציונית העולמית על ידי הרצל
1897
500
?כמה אדמות נקנה על ידי סגן הקונסול הבריטי
שמונה מאות ושלושים וחמש דונם
500
?כמה גשם יורד בכל שנה
שמונה מאות מילימטרים
500
?מה היה שם הארץ לפני שהפך לראשון לציון
עיון קראה
ראשון לציון

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share