0Savisse kirjutatud raamatud Papüürus, vahatahvel ja pärgament. Raamat kui kunstiteos Igaühele kättesaadav raamat Raamatute suur võim
100
5500 aastat tagasi
Millal hakati tänapäeva mõistes kirjutama?
100
Papüürus
Mis oli esimene paberisarnane materjal?
100
Mungad
Kes tegelesid varasel keskajal Euroopas raamatute kirjutamisega?
100
Lugemisoskuse areng
Milline nähtus ühiskonnas tingis selle, et raamatuid hakati rohkem vajama?
100
Raamatud võisid sisaldada valitsejate jaoks ohtlikku infot.
Miks on ajaloo jooksul raamatuid hävitatud?
200
Kirjutades saab teavet säilitada ja oma teadmisi tulevastele põlvedele edasi kanda.
Miks hakati kirjutama, kui ka suuliselt oli võimalik oma mõtteid edasi anda?
200
Varrest
Millise papüürusetaime osast on tehtud paberisarnane papüürus?
200
Papüürusest raamat oli rulli keeratud, pärgamendist raamat oli kokku köidetud ja kaante vahel.
Mille poolest erines papüürusest raamat pärgamendist raamatust?
200
Kuna mungad ei jõudnud enam raamatute nõudlust täita.
Miks hakati alates 12. sajandist ka väljaspool kloostreid raamatuid ümber kirjutama?
200
Kehtestati tsensuur.
Mida tehti selleks, et takistada ohtlike raamatute levikut?
300
Savitahvlitele, puidule, luule, metallile või palmilehele
Nimetage kolm materjali, millele kirjutati enne paberisarnaste materjalide leiutamist?
300
Vana-Egiptus, Vana-Kreeka, Vana-Rooma
Nimetage kolm maailmapaika, kus hakati kirjutama vahatahvlitele.
300
Keskaegsed raamatud olid valmistatud käsitsi ja kaunistatud kalliskividega.
Miks olid raamatud keskajal kallid ja haruldased? (2)
300
Saksamaal 15. sajandil
Kus ja millal leiutati trükikunst?
300
Raamatuid on hävitanud paganad, katoliiklased, luterlased, Hitler, Stalin
Kes on ajaloo jooksul raamatuid hävitanud? Nimeta vähemalt kolm.
400
Sumerid Iraagis
Kes ja millise tänapäeva riigi territooriumil õppisid esimesena kirjutama?
400
Papüürus leiutati 3000 eKr Egiptuses, pärgament 3.-4. sajandil, paber Hiinas 105. aastal.
Kus ja millal leiutati papüürus, pärgament ja paber?
400
Mungad pidid pärgamenti valmistama, raamatu käsitsi ümber kirjutama ja kokku köitma.
Nimetage ülesandeid, mida pidid mungad tegema, et raamat valmiks? (3)
400
Läti Henrik 13. sajandil
Kes ja millal pani kirja esimesed eestikeelsed sõnad?
400
Kirjankud pandi kas vangi, saadeti maalt välja, hukati või nende teosed hävitati.
Kuidas karistati kirjanikke, kelle raamatud olid võimude jaoks ohtlikud? (4)
500
Kuningate sõjakäikudest ja muudest ajaloolistest sündmustest või sisaldasid usulisi tekste, laule ja lugusid kangelastest.
Millest jutustasid esimesed raamatud?
500
Loomanahast. Pärgament oli vastupidavam, tugevam, painduvam, sai kirjutada mõlemale küljele, papüüruse varud hakkasid lõppema.
Millest valmistati ja miks võeti kasutusele pärgament?
500
Kloostrites, sest mungad olid peamised raamatute ümberkirjutajad.
Kus ja miks paiknesid keskaegsed raamatukogud?
500
Trükikunst võimaldas raamatute suuremat levikut ja tõi kaasa inimeste parema harituse.
Miks peetakse trükikunsti leiutamist tihti ka keskaja lõpuks ja uusaja alguseks?
500
Trükisõnal on suur jõud, mis võib võime kahjustada või nende teod halba valgusesse seada.
Mida tähendab võimude jaoks, et raamatutel on suur võim?
5. klassi kirjandus - raamatute ajalugu

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share