0Eesti ajalugu Eesti keskaeg Eesti kultuur Eesti loodus Varia
100
Pulli asulakohast Pärnus.
Kus leiti Eesti ala vanimate inimasutuste jäljed?
100
Eesti keskaeg on periood.
Mis on Eesti keskaeg
100
1869.aastal
Millal toimus esimene üldlaulupidu Tartus?
100
1400 järve
Kui palju on Eestis järve?
100
Eesti kaitsejõud põhinevad kaitseväel, mis koosneb maaväest, mereväest ja õhuväest, ning vabatahtlikul sõjaväelisel ühendusel kaitseliidul
Millele põhineb Eesti kaitsevägi?Nimeta need.
200
Umbes aastal 5000 ekr.
Millal Eesti võttis kasutusele keraamikat?
200
Kuni 1346.aastani kuulus Põhja-Eesti Taanile.
Mis aastani kuulus Eesti Taani alla?
200
17.aprillil 1908
Millal avati Eesti esimene kino Tartus?
200
Võhandu (162km)
Mis on Eesti kõige pikim jõgi?
200
18-28 aastastele meestele.
Mitme aastastele meestele on kohustuslik ajateenistus?
300
Umbes 1800 ekr.
Millal Eesti võttis kasutusele pronksi?
300
Lätiga.
Kellega kuulus Eesti ala keskajal?
300
Eestis valitseb mandrilise ja merelise kliima vaheline üleminekuline paraskliima.
Milline kliima valitseb Eestis?
300
2222
Kui palju on Eestis meresaart ja laidu?
300
1914. aastal puhkenud Esimesse maailmasõtta mobiliseeriti Vene poolel umbes 100 000 eestlast
Mis aastal puhkes Eesti maailmasõtta?
400
Umbes aastast 500 ekr.
Millal Eesti võttis kasutusele raua.
400
Kolm või neli valitsejat.
Mitu valitsejat oli Eestis 1347.aasta järel?
400
1809 aastal
Millal avati esimene kutseline teater?
400
Eestis elab pärismaiseid soontaimi 1440 liiki.
Kui palju elab Eestis soontaimi?
400
Maismaapiiri kogupikkus on 633km.
Kui pikk on Eesti maismaapiir?
500
800-13.sajandi I pool.
Millal hakkasid Eesti rannaalale viikingid retki tegema ?
500
1420.aastal.
Mis aastast koondusid kohalikud riigid veidi tihedamalt
500
Eesti põhiseadus sätestab, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Milline on Eesti riigivõim?
500
560 liiki
Kui palju elab Eestis sambla liiki?
500
1996. aastal
Mis aastal kuulutas president Lennart Meri Eesti arvutistamise?


Eesti Vabariik 101

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share