0Oksiidid Happed Alused Soolad Varia
100
What is kahest
Mitmest elemendist koosneb oksiidi valem
100
What is HCl
Millist hapet sisaldab inimese maohape
100
What is metallioonist ja ühest või mitmest hüdroksiidioonist
Hüdroksiidide valemid koosnevad...
100
What is NaCl
Sool, mida kasutatakse toidu maitsestamiseks
100
What is lahuste kuumutamiseks otse leegis
Milleks kasutatakse katseklaasi
200
What is vesi
Oksiid, mida tarbime iga päev
200
What is H2SO4
Hape, mida kasutatakse autoakudes
200
What is NaOH
Hüdroksiid, mida kasutatakse seebi valmistamiseks
200
What is metallioonidest ja happe anioonidest
Soolad koosnevad
200
What is kaks teineteist mittelahustuvat vedelikku
Emulsiooni moodustavad
300
What is vingugaas
CO rahvapärane nimetus
300
What is vesinikioonist
Millisest ioonist tulenevad hapete omadused
300
What is sinine
Milline on lakmuse värvus leeliste lahuses
300
What is Väävlishappe
Millise happe solad on sulfitid
300
What is prootonid ja neutronid
Aatomi tuumas paiknevad
400
What is SiO2
Milline oksiid on liiva koostises
400
What is punane
Milline on lakmuse värvus hapetes
400
What is vees lahustuvad hüdroksiidid
Mis on leelised
400
What is Lämmastikhappe
Millise happe soolad on nitraadid
400
What is lahustunud aine massi lahuses
Lahuse massiprotsent näitab
500
What is süsihappegaas ja vesi
Oksiidid mis tekivad sõsinikühendite põlemisel
500
What is CH3COOH
Äädikhappe valem
500
What is vastava metalli oksiidiks ja veeks
Millisteks aineteks lagunevad rasklahustuvad hüdroksiidid kuumutamisel
500
What is CaCO3
Koolikriidi valem on
500
What is aine, mis muudab kõik metallid kullaks
Mis on tarkade kivi
Kuldvillak keemias

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share