0Jaguvuse tunnused SÜT JA VÜK Korrutamine Jagamine Võrrand
100
Kas arv 12398 jagub 2-ga?
5
100
Arvu 15 tegurid on:
5
100
What is
5
100
What is
5
100
What is
5
200
Kas arv 93687 jagub 3-ga?
10
200
Arvu 26
kahekohalised
kordsed on:
10
200
What is
10
200
What is
10
200
What is
10
300
Kas arv 12375 jagub 25-ga?
15
300
What is
15
300
What is
15
300
What is
15
300
What is
15
400
Kas arv 21165 jagub 15-ga?
20
400
What is
20
400
What is
20
400
What is
20
400
What is
20
500
Kas arv 272 jagub
2-ga ja 3-ga?
25
500
What is
25
500
What is
25
500
What is
25
500
What is
25
Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share