0בקשר מה למדנו מנין לנו Questions What would רמבן and רמבם say BIZZZ
10
This refers to the days of משיח
"והיה באחרית הימים"
100
בראש ההרים
The most important mountain
100
סיני, כרמל, תבור
What are the three mountains it talks about, when it says the miracle will be bigger than what happens of 3 mountains?
100
FREE SPACE
FREE SPACE
100
דבורה won the war with סיסרה
What miracle happened on הר תבור
20
The גויים will convert
"ונלכה בארחתיו"
200
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
They will turn the weapons into agricultural tools
200
Yaakov was the only one who had only jewish kids, and this is what a jewish house is
Why does it say "to the house of Yaakov" and not any of the other avot?
200
in times of משיח we will all be vegetarians like we were in ברית העולם
What does רמבן say: the times of משיח domesticated animals will dwell with wild animals, they will graze together and their children will lie together, and they will eat hay together
200
on the isaiah wall by the UN
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות- where else does this pasuk show up?
30
This is talking about משיח
"ויצא חטר מגגזע ישי"
300
וגר זאב עם כבש
A sheep will dwell with a wolf
300
חכמה, בינה, עצה, גבורה, רוח דעת ויראת ה'
What qualities will משיח have?
300
Hashem will literally split the water into 7 pathways
What does רמבן say: Hashem will split the waters into 7 pathways
300
the ability to speak with others
what does the character trait עצה mean?
40
משיח's qualities will be from Hashem
"'ונחה עליו רוח ה"
400
עולם כמנהגו נוהג
life is not going to change in the times of משיח
400
This is the second time everyone is coming out
why does it say Hashem will stretch out His hand a second time and not third?
400
it will be easy for bnei yisroel to come to eretz yisroel in the time of משיח
What does רמבם say: Hashem will split the waters into 7 pathways
400
שם המפרש
The ability to curse
50
The animals will not attack only in Eretz Yisroel
"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי"
500
a person is obligated to bless Hashem when something bad happens, the same way he blesses Hashem when something good happens
חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטוב
500
7- because there are 7 continents that the jews will come from
how many pathways will Hashem split the water and why?
500
all over the world lion and sheep will not live in peace, only in eretz yisroel
What does רמבם say: the times of משיח domesticated animals will dwell with wild animals, they will graze together and their children will lie together, and they will eat hay together
500
he will have a job similar to שאול- to kill עמלק, but unlike שאול, he will finish his job
what is the job of משיח בן יוסף? and who is this job similar to?
Navi Jeopardy

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share