Hvem er grunnleggeren? Hvordan skilte de seg ut? Hvem satt opp hva? Jerzy Grotowski Begrep og detaljer
Hvem er Judith Malina og Julian Beck
Sammen disse 2 grunnla Living Theatre.
Hvem var The Open Theater?
De inviterte publikum til øvinger.
Hvem var The Living Theater?
Satt opp Paradise Now!
Hva var Grotowskis første fase?
Fattig teateret.
Hvem er Richard Schechner?
Han kom opp med Environmental Theater.
Hvem er Richard Schechner?
Grunnleggeren av The Performance Group
Hvem var The Performance Group?
De ville at vi kvitte oss med våre sosiale roller for å møte som medmennesker.
Hvem var The Performance Group?
Satt opp Dionysus in 69.
Hva ver Grotowskis andre fase?
Parateater.
Hva er Parateater?
Ikke A spiller B for C, men bare A.
Hvem er Joseph Chaikin?
Grunnleggeren til The Open Theater.
Hvem var The Open Theater?
De var var mest opptatt med skuespiller teknikker og utviklet en "sound and movement" teknikk.
Hvem var The Open Theater?
Satt opp The Serpent?
Hvor kommer Grotowski fra?
Poland.
Hvem er Ellen Stewart?
Hun grunnla et teater klubb hvor eksperimentalt teater kunne prøve seg.
Hvem er Elizabeth LeCompte?
Grunnleggeren til The Wooster Group?
Hvem var The Living Theater?
De sa de ville ha: The Beautiful Non-Violent Anarchist Revolution
Hvem var The Living Theater
Satt opp Emergency
Hva er "den hellige skuespilleren"
Han betegnet skuespilleren som dette.
Hva er en Happening?
Når man beveger seg fra "impure theatre" mot "pure theatre" støtte man på dette før man kommer til Environmental Theater.
Hvem er Ellen Stewart?
Grunnleggeren av La Mama Experimental Theater club.
Hvem var The Performance Group?
De var opptatt å utforske forhold mellom rom og kroppen.
Hvem var The Wooster Group
Satt opp On LSD.
Hva var Grotowskis tredje fase?
Theater of Sources.
Hvem er Richard Schechner?
Han sa at teater kunne ha en "multi-fokus" - slik teaterhetsvirkemidler var likestilt men kanskje ikke skape et gesamtkunstwerk allikevel.

New York Avant Garde & Grotowski

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share