0Metalli oksiidid Mittemetalli oksiidid Oksiidide teooria
100
Mis on aluselised oksiidid?
Kuidas nimetatakse veel metalli oksiide?
100
Mis on happelised oksiidid
Kuidas nimetatakse mittemetallioksiide teise sõnaga?
100
Mis on kahest elemendist koosnevad ained, millest üks element peab olema O (hapnik)
Mis on oksiidid?
200
Mis on IA, IIA ja IIIA metallid
Missuguste metallide oksiide nimetatakse metalli nimi + oksiid?
200
Mis on indeks kaks
Mida tähendab eesliide di?
200
Mis on CaO
Kumb nendest on oksiid: KOH või CaO?
300
Mis on ülejäänud metallid (IVA, VA, VIA ja B rühma metallid)
Missuguste metallide oksiide nimetatakse metalli nimi(OA)oksiid?
300
Mis on tetra
Kuidas öeldakse indeks 4 eesliitega?
300
Mis on metalli nimi + oksiid
Kuidas nimetatakse IA, IIA ja IIIA rühma metallide oksiide?
400
Mis on naatriumoksiid
Kuidas nimetatakse Na2O?
400
Mis on süsinikdioksiid
Kuidas on CO2 nimetus?
400
Mis on eesliidetega
Kuidas nimetatakse mittemetallide oksiide?
500
Mis on raud(III)oksiid
Kuidas nimetatakse Fe2O3?
500
Mis on tetrafosfordekaoksiid
Kuidas nimetatakse P4O10?
500
Mis on kirjutatakse peale OA-d ja leitakse indeksid
Kuidas koostatakse B-rühma metallide oksiidide valemeid, nt hõbe(I)oksiidi valemit?
Oksiidid

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share