0Opplysningsfilosofer Hvem sa det? Hvilken stand? Filosof + rettighet
100
Hvem er John Locke?
Ga ut en bok om maktdeling og folkesuverenitet i 1651,
100
Hvem er Voltaire?
Jeg er uenig i hva du sier. Men jeg vil ved mitt liv forsvare din rett til å si det.
100
Hva er førstestanden
I hvilken stand tilhører de geistlige?
100
Hva er ytringsfrihet
Hvilken rettigheter kan man forbinde med Voltaire?
200
Hvem er Voltaire?
Filosofen vi forbinder mest med ytringsfriheten.
200
Hvem er Montesquieu?
All makt gjør korrupt.
200
Hva er andrestanden
I hvilken stand tilhører de adelige
200
Hvem er Montesquieu?
Hvilken endring i samfunnet kan man forbinde med Montesquieu?
300
Hvem er Jean-Jacques Rosseau?
Mente at makten i et land tilhører folket
300
Hvem er Rosseau?
Det finnes ikke noe opprinnelig ondt i menneskets hjerter.
300
Hva er ingen stand
I hvilken stand tilhører kongen?
300
Hva er religionsfrihet
Hvilken annen, mindre åpenbar rettighet kan man også forbinde med Voltaire?
400
Hvem er Thomas Hobbes?
Mente at mennesket ikke er guddommelig, men laget av atomer som alt annet.
800
Hvem er Voltaire?
Det er farlig å ha rett, når staten tar feil.
400
Hva er førstestanden
I hvilken stand tilhører kardinalen?
600
Hvem er John Locke
Hvilken filosof skrev først om at staten burde styre på vegne av folket, og at folket burde kunne kaste en dårlig konge?
500
Hvem er Mary Estelle?
Mente at kvinner også burde kunne utdannes, og ekteskapet var en form for slaveri
Hvem er Olympe de Gouges
Kvinner har rett til å bestige skafottet, de bør også ha rett til å delta i politikk.
500
Hva er andrestanden
I hvilken stand tilhører marskalken?
Hvem er Olympe de Gouges
Hvilken filosof, henrettet under den franske revolusjonen, mente at kvinner burde ha like rettigheter som menn?
Opplysningstid

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share