0Kändisar inom psykologin Det psykodynamiskt perspektivet Vilket perspektiv? Klinisk psykologi Gott och blandat
100
Vem var Sigmund Freud?
Mannen som betonade barndomens inverkan på det vuxna livet och som är grundaren av det psykodynamiska perspektivet.
100
Vad är överjaget, jaget och detet?
På detta sätt delade Freud in personligheten av människor.
100
Vad är beteendeperspektivet?
Skinner är en av de främsta forskarna inom perspektivet, då han gjorde studier på bl.a. duvor i burar.
100
Vad är KBT?
En vanlig behandlingsform som utgår från det kognitiva och beteendeperspektivet.
100
Vad är arv?
Det biologiska du får av dina föräldrar och som påverkar den du är idag.
200
Vem var Ivan Pavlov?
Mannen som genom sina försök på hundar kunde konstatera det som vi sedan kallar klassisk betingning.
200
Vad är 5? (1. Orala fasen, 2. Anala fasen, 3. Oidipala falsen, 4. Latenta fasen och 5. Genitala fasen)
Så här många faser går barnet igenom under sin utveckling enligt Freud.
200
Vad är det kognitiva perspektivet?
Perspektivet som menar att vårt mående beror på vårt sätt att tänka.
200
Vad är depression?
En psykisk sjukdom där en känner sig nedstämd under en längre tid.
200
Vad är miljö?
Det du påverkas av runt omkring dig.
300
Vem var Jean Piaget?
Mannen som menade att vi genom det kognitiva perspektivet kan se människans utveckling, eftersom att vi utvecklas genom att få nya erfarenheter.
300
Vad är oidipuskomplex?
Är komplexet som menar att en pojke blir kär i sin mamma under uppväxten.
300
Vad är det sociala perspektivet?
Perspektivet som ser till vår omgivning och menar att det är den och vårt förhållande till den som påverkar hur vi mår.
300
Vad är bipolaritet?
En psykologisk sjukdom där personen växlar mellan att ha depressiva och maniska perioder.
300
Vad är personlighetstester?
The Big Five och Jungs typologi är exempel på sådana.
400
Vem var Erik H. Erikson?
Mannen som menade att vi utvecklas genom hela livet genom lösa de psykosociala utvecklingskriser som varje person hamnar i.
400
Vad är försvarsmekanismer?
Strategier som vi använder oss av för att orka med livet och dess påfrestningar.
400
Vad är det biologiska perspektivet?
Charles Darwin ses som den förste inom detta perspektiv.
400
Vad är torgskräck?
Det vardagliga namnet för agorafobi.
400
Vad är själ?
Översättning av ordet psyche från grekiskan.
500
Vem var John Bowlby?
Mannen som utvecklade anknytningsteorin.
500
Vad är psykoanalys?
Den behandlingsmetod som Freud förespråkade.
500
Vad är beteendeperspektivet?
John Watsons experiment på Albert gjordes i detta perspektivs namn.
500
Vad är ECT?
Förkortningen för en behandling där hjärnan stimuleras genom flera korta strömpulser.
500
Vad är frenologi?
Franz Joseph Galls teori som menar att formen på hjärnan speglar individens personlighetsdrag och själsliga förmågor.


Psykologi på gymnasiet

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share